•  
 
Navigáció
· Főoldal
· Írások
· Linkek
· Képtár
· Kapcsolat
· Keresés
· Miserend
· Idézetek
· Óvodai és Iskolai hittan
Temető-szabályzat
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

Az első 10 év CD
Kápolna újság
Templomunk CD-DVD
Idézetek
Te hallgasd meg a mennyekből, a te lakhelyedből és légy kegyelmes, és cselekedd azt, hogy kinek-kinek fizess az ő útai szerint, a mint megismerted az ő szívét, mert egyedül csak te ismered minden embernek szívét.
-- Királyok I. könyve 8,39
Üdvözlet
Szeretettel köszöntünk minden érdeklődőt egyházközségünk megújult honlapján!

Az oldalt folyamatosan kívánjuk bővíteni - megjelennek útleírások, beszámolók és egyéb írások, válogatunk
a Kápolna című újság cikkeiből, illetve a képtárba felkerülnek régebbi és újabb képek.
Természetesen, minden - az egyházközség életében fontos - hírről folyamatosan tudósítjuk a híveket.

Kellemes böngészést kívánunk!
   

Húsvét 6. vasárnapja, 2018. május 6 - 13.

Ujjongó szóval hordessétek, hogy mindenki hallja,
hirdessétek mindenütt a Földön:
megváltotta az Úr az Ő népét, alleluja.

 

Miserend

május 6. húsvét 6. vasárnapja  8.00

május 11. péntek  18.00

május 13. mennybemenetel  11.00

 

Híreink

 - Pénteken 4 órakor lesz az elsőáldozók vizsgája a templomban, majd próba a misére és első gyónás nekik és gyónás a családtgaoknak.

- Vasárnap az elsőáldozási szentmise 11 órakor kezdődik, nem 8 órakor!

 

Ünnepek a héten

hétfő: Boldog Gizella

péntek: Boldog Dalkaházi Sára szűz és vértanú

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Húsvét 5. vasárnapja - 2018. április 29 - május 6.

Az Úrnak új dalt énekeljetek, mivelhogy csodákat művelt,
tudtul adta hűségét a nemzeteknek, alleluja.

 

Miserend

április 29. húsvét 5. vasárnapja  8.00

május 4. péntek  18.00

május 6. húsvét 6. vasárnapja  8.00

 

 Híreink

- pénteken délután megáldoztatom az elsőpéntekes betegeket

 

Ünnepek a héten

hétfő: Szent V. Piusz pápa

Kedd: Szent József, a munkás

Szerda: Szent Atanáz püspök és egyháztanító

Csütörtök: Szent Fülöp és Jakab Apostolok

Péntek: Szent Flórián vértanú

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Húsvétvasárnap

Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!

 

Miserend

 április 1. húsvét  9.00

április 2. hétfő  8.00

április 8. húsvét második vasárnapja

 

Híreink

- A mise után a gyerekek gyülekezzenek a sekrestye ajtónál tojás keresésre.

 - Köszönet a templom takarításért, díszítésért és a liturgikus szolgálatért mindenkinek. 

- Pénteken nem lesz szentmise. 

- Koncert hirdetés.

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Virágvasárnap

Hat nappal húsvét ünnepe előtt fölment Jézus Jeruzsálembe.
Kivonultak eléje a gyermekek, kezükben pálmaágakkal.
És kiáltozták hangos szóval: hozsanna a magasságban!
Áldott vagy, aki nagy irgalommal hozzánk jöttél.

 

Miserend

március 25. virágvasárnap  8.00

március 29. nagycsütörtök  17.00, ünnepi igeliturgia

március 30. nagypéntek  17.00 ünnepi igeliturgia

március 31. nagyszombat  17.00

 


 

Híreink

- Kedden este 7 órakor kórus próba az örkényi plébánián.- Nagy

pénteken fél 5-től keresztúti imádság lesz a templomban.

- Jövő vasárnap reggel 9 órakor kezdődik a szentmise.

- Idén ismét lesz Éjjeli Keresztút, ez alkalommal Örkényen. Indulás az örkényi templomtól 23 óra 45 pervkor. Az éjjeli keresztút lényege a közös kereszthordozás és a csendes imádság. Így éljük át Krisztus magányát, szenvedését, amit értünk vállalt.

- Koncert hirdetés.

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyböjt 5. vasárnapja, 2018. március 18 - 25.

Szolgáltass nekem igazságot, Istenem,
az istentelen néppel szemben védd ügyemet,
ments meg a gonosz és álnok emberektől,
mert Te vagy az én megmentő Istenem.

 

Miserend

 március 18. nagyböjt 5. vasárnapja  8.00

március 20. kedd 18.00

március 23. péntek  18.00

március 25. virágvasárnap  8.00

 

Híreink

- Nagyböjti lelkigyakorlat lesz hétfőtől péntekig. Helyben kedd este. Ne halasszuk későbbre a szentgyónást!

- Pénteken lesz szentmise, és fél 6-kor keresztúti imádság.

- Pénteken este 7 órakor jegyesoktatás lesz az örkényi plébánián.

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyböjt 4. vasárnapja - 2018. március 11 - 18.

Örvendezz Isten népe!
Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye.
Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok.
Vígasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén.

 

Miserend

 március 11. nagyböjt 4. vasárnapja 8.00

március 16. péntek 18.00

március 18. nagyböjt 5. vasárnapja 8.00

 

Híreink

- Pénteken lesz szentmise, és fél 6-kor keresztúti imádság.

- Pénteken este 7 órakor jegyesoktatás lesz az örkényi plébánián.

- Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés jövő vasárnap véget ér.

- Nagyböjti lelkigyakorlat.

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyböjt 3. vasárnapja - 2018. március 4 - 11.

Szemem mindig az Úrra tekint,
hiszen Ő vonja ki lábam a csapdából.
Tekints rám és irgalmazz: elhagyott vagyok és nyomorult.

 

Miserend

március 4. nagyböjt 3. vasárnapja 8.00

március 9. péntek 18.00

március 11. nagyböjt 4. vasárnapja 8.00

 

Híreink

- Pénteken lesz szentmise, és fél 6-kor keresztúti imádság.
- Pénteken este 7 órakor jegyesoktatás lesz az örkényi plébánián.
- Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés.
- Nagyböjti lelkigyakorlat.

 

Nagyböjt

 

Balogh László
plébániai kormányzó

2018. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2018. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

Kedves Testvérek!

A nagyböjti időben a szentmise prefációja arra hívja fel a figyelmünket, hogy a lelki készületünk három részből áll: „önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük.” (nagyböjti III. prefáció)

A „nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük” felszólítás közös gyakorlására hívjuk a testvéreket, amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban. Ezzel két egyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat.
Régi böjti hagyomány volt az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel. Ezeket a példákat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.
A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

Ferenc pápa az idei nagyböjti körlevelében így buzdít bennünket:
„Az alamizsnálkodás gyakorlása által megszabadulhatunk a kapzsiságtól és felfedezhetjük, hogy a másik ember a testvérünk: amim van, soha nem teljesen az enyém. Mennyire szeretném, hogy az adakozás valódi életstílussá válna mindenkiben! Bárcsak követnénk keresztényekként az apostolok példáját, és meglátnánk a másokkal való osztozás lehetőségében az Egyházban megélt közösség kézzelfogható tanúságtételét. Ennek kapcsán felidézem Szent Pál felszólítását, amikor a korintusi hívekhez fordult a jeruzsálemi közösségnek szánt pénzgyűjtés ügyében: „ …mert javatokra válik” (2Kor 8,10).
Ez különösen is igaz Nagyböjtre, amikor számos szervezet tart gyűjtést nehéz helyzetben lévő egyházaknak és népeknek. Bárcsak mindennapi kapcsolatainkban is, minden olyan testvérünkkel szemben, aki segítséget kér, arra gondolnánk, hogy ez egy felhívás a Gondviselés részéről. Minden adakozás alkalom számunkra, hogy részt vegyünk abban, ahogyan Isten gondját viseli gyermekeinek. Ha ma engem használ fel arra, hogy segítsen egy testvéremen, hogy ne gondoskodna az én szükségemről is legközelebb ő, akit senki nem múlhat felül nagylelkűségben?”

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 4-től 11-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
 „1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat

Kelt: Budapest, 2018. nagyböjt 2. vasárnapján

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Nagyböjt 2. vasárnapja - 2018. február 25 - március 4.

Szívem mondta: "Keressétek az Ő arcát!"
A Te arcodat keresem, Uram.
Ne rejtsd el előlem arcodat!

 

Miserend

 február 25. nagyböjt 2. vasárnapja 8.00

március 2. péntek 18.00

március 4. nagyböjt 3. vasárnapja 8.00

 

Híreink

- Pénteken mise előtt beteg áldoztatás.
- Pénteken lesz szentmise, és fél 6-kor keresztúti imádság.
- Pénteken este 7 órakor jegyesoktatás lesz az örkényi plébánián.
- Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés.
- Nagyböjti lelkigyakorlat.

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyböjt 1. vasárnapja, 2018. február 18 - 25.

Ha kiált hozzám, meghallgatom;
megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki,
hosszú élettel áldom meg.

 

Miserend

február 18. nagyböjt 1. vasárnapja 8.00

február 25. nagyböjt 2. vasárnapja 8.00

 

Híreink

 - Pénteken nem lesz szentmise, de fél 6-kor keresztúti imádság lesz, a végén áldoztatással.

- Pénteken este 7 órakor lesz az első jegyesoktatás az örkényi plébánián. Várom az ez évben házasulókat!

- Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés.

 

Ünnepek a héten

csütörtök: Szent Péter Apostol székfoglalása

szombat: Szent Mátyás Apostol

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyböjt étkezési fegyelme

1.) Böjt és hústól való megtartóztatás van hamvazószerdán és nagypénteken. E napokon a betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni, húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól nem szabad enni.

2.) Kötelező hústól való megtartóztatás van nagyböjt péntekein a betöltött 14 éves kortól.

Ezek a szabályok egyénenként változhatnak (pl. egészségi állapot, munkahelyi étkezés).
Megalapozzák a nagyböjt lelkületét, de nemcsak ez, hanem az imádságra, bűnbánatra, jó tettekre, egyszóval a megtérésre kész lelkült mellett hatékonyak!

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyheti szertartások

március 29. nagycsütörtök
17.00-kor szentmise az utolsó vacsora emlékére

március 30. nagypéntek
17.00 ünnepi liturgia

március 31. nagyszombat
17.00-kor szentmise

április 1. húsvétvasárnap
9.00 szentmise

Alapítványunk
Istenháza Táborfalva Alapítvány adószáma:
18710326-1-13
Legújabb cikkek
· Karitász tábor 2017
· Boldog Meszlényi Zoltán
· Andocsi zarándoklat
· Beer Miklós: Senki n...
· Új evangelizáció kon...
· Az én táborom!
· Árpád-házi Szent Kinga
· Beer Miklós: Elindít...
· Betlehemezés
· Hittanverseny Dabas-...
· Aranymisével egybekö...
· Hittanos tábor 2011.
· Hittanos kirándulás
· Nagyböjt 5. vasárnap...
Felhasználók
· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 13
· Legújabb tag: kerepeczki zoltan
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése