•  
 
Navigáció
· Főoldal
· Írások
· Linkek
· Képtár
· Kapcsolat
· Keresés
· Miserend
· Idézetek
· Óvodai és Iskolai hittan
Temető-szabályzat
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

Az első 10 év CD
Kápolna újság
Templomunk CD-DVD
Idézetek
Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.
-- Jn(7:37-38)
Július 29-e

 

Július 29-én, vasárnap reggel 8 órakor lesz az utolsó szentmise,
melyet én tartok, mindenkit szeretettel várok!

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 14. vasárnap - 2018. július 8 - 15.

Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében.
Istenünk, miként már neved is,
úgy fölséged is betölt minden földhatárt;
kobbod telve igazsággal.

 

Miserend

július 8. évközi 14. vasárnap  8.00

július 15. évközi 15. vasárnap  8.00

 

Híreink

 - Köszönet mindenkinek a Karitász táborhoz nyújtott segítségéért és minden adományért, valamint azoknak, akik a tábor lebonyolításában részt vettek és segítettek!

- Július 22-én, a vasárnap, a mise után ismét jármű szentelés lesz. Hozzák el 2- és 4 kerekű járműveiket és megáldom őket!

- Július 29-én, vasárnap reggel 8 órakor lesz az utolsó szentmise, melyet én tartok, mindenkit szeretettel várok!

 

Ünnepek a héten

hétfő: Kármelhegyi Boldogasszony

szerda: Szent Hedvig királynő

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 13. vasárnap, 2018. július 1 - 8.

Tapsoljatok nemzetek, mindnyájan,
ujjongjatok Istennek dicsérő szóval!

 

Miserend

július 1. évközi 13. vasárnap  8.00

július 8. évközi 14. vasárnap  8.00

 

 Híreink

- Köszönet mindenkinek a múlt vasárnapi mise utáni ebédhez való bármilyen segítségért!

- Karitász hirdetés: július 2-6. lesz a karitász tábor Táborfalván. Aki tud, kérjük, járuljon hozzáa a gyerekek táboroztatásához gyümölccsel, süteménnyel, vagy pénzbeni adománnyal. Doricsák Ildikóval egyeztessenek, ki melyik napon hozza a vállalt ételt, hogy egyenletesen legyen elosztva. Előre is köszönjük mindenki adományát!

 

Ünnepek a héten

hétfő: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós Boldogasszony

kedd: Szent Tamás apostol

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Húsvét 6. vasárnapja, 2018. május 6 - 13.

Ujjongó szóval hordessétek, hogy mindenki hallja,
hirdessétek mindenütt a Földön:
megváltotta az Úr az Ő népét, alleluja.

 

Miserend

május 6. húsvét 6. vasárnapja  8.00

május 11. péntek  18.00

május 13. mennybemenetel  11.00

 

Híreink

 - Pénteken 4 órakor lesz az elsőáldozók vizsgája a templomban, majd próba a misére és első gyónás nekik és gyónás a családtgaoknak.

- Vasárnap az elsőáldozási szentmise 11 órakor kezdődik, nem 8 órakor!

 

Ünnepek a héten

hétfő: Boldog Gizella

péntek: Boldog Dalkaházi Sára szűz és vértanú

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Húsvét 5. vasárnapja - 2018. április 29 - május 6.

Az Úrnak új dalt énekeljetek, mivelhogy csodákat művelt,
tudtul adta hűségét a nemzeteknek, alleluja.

 

Miserend

április 29. húsvét 5. vasárnapja  8.00

május 4. péntek  18.00

május 6. húsvét 6. vasárnapja  8.00

 

 Híreink

- pénteken délután megáldoztatom az elsőpéntekes betegeket

 

Ünnepek a héten

hétfő: Szent V. Piusz pápa

Kedd: Szent József, a munkás

Szerda: Szent Atanáz püspök és egyháztanító

Csütörtök: Szent Fülöp és Jakab Apostolok

Péntek: Szent Flórián vértanú

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Húsvétvasárnap

Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!

 

Miserend

 április 1. húsvét  9.00

április 2. hétfő  8.00

április 8. húsvét második vasárnapja

 

Híreink

- A mise után a gyerekek gyülekezzenek a sekrestye ajtónál tojás keresésre.

 - Köszönet a templom takarításért, díszítésért és a liturgikus szolgálatért mindenkinek. 

- Pénteken nem lesz szentmise. 

- Koncert hirdetés.

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Virágvasárnap

Hat nappal húsvét ünnepe előtt fölment Jézus Jeruzsálembe.
Kivonultak eléje a gyermekek, kezükben pálmaágakkal.
És kiáltozták hangos szóval: hozsanna a magasságban!
Áldott vagy, aki nagy irgalommal hozzánk jöttél.

 

Miserend

március 25. virágvasárnap  8.00

március 29. nagycsütörtök  17.00, ünnepi igeliturgia

március 30. nagypéntek  17.00 ünnepi igeliturgia

március 31. nagyszombat  17.00

 


 

Híreink

- Kedden este 7 órakor kórus próba az örkényi plébánián.- Nagy

pénteken fél 5-től keresztúti imádság lesz a templomban.

- Jövő vasárnap reggel 9 órakor kezdődik a szentmise.

- Idén ismét lesz Éjjeli Keresztút, ez alkalommal Örkényen. Indulás az örkényi templomtól 23 óra 45 pervkor. Az éjjeli keresztút lényege a közös kereszthordozás és a csendes imádság. Így éljük át Krisztus magányát, szenvedését, amit értünk vállalt.

- Koncert hirdetés.

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyböjt 5. vasárnapja, 2018. március 18 - 25.

Szolgáltass nekem igazságot, Istenem,
az istentelen néppel szemben védd ügyemet,
ments meg a gonosz és álnok emberektől,
mert Te vagy az én megmentő Istenem.

 

Miserend

 március 18. nagyböjt 5. vasárnapja  8.00

március 20. kedd 18.00

március 23. péntek  18.00

március 25. virágvasárnap  8.00

 

Híreink

- Nagyböjti lelkigyakorlat lesz hétfőtől péntekig. Helyben kedd este. Ne halasszuk későbbre a szentgyónást!

- Pénteken lesz szentmise, és fél 6-kor keresztúti imádság.

- Pénteken este 7 órakor jegyesoktatás lesz az örkényi plébánián.

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyböjt 4. vasárnapja - 2018. március 11 - 18.

Örvendezz Isten népe!
Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye.
Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok.
Vígasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén.

 

Miserend

 március 11. nagyböjt 4. vasárnapja 8.00

március 16. péntek 18.00

március 18. nagyböjt 5. vasárnapja 8.00

 

Híreink

- Pénteken lesz szentmise, és fél 6-kor keresztúti imádság.

- Pénteken este 7 órakor jegyesoktatás lesz az örkényi plébánián.

- Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés jövő vasárnap véget ér.

- Nagyböjti lelkigyakorlat.

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyböjt 3. vasárnapja - 2018. március 4 - 11.

Szemem mindig az Úrra tekint,
hiszen Ő vonja ki lábam a csapdából.
Tekints rám és irgalmazz: elhagyott vagyok és nyomorult.

 

Miserend

március 4. nagyböjt 3. vasárnapja 8.00

március 9. péntek 18.00

március 11. nagyböjt 4. vasárnapja 8.00

 

Híreink

- Pénteken lesz szentmise, és fél 6-kor keresztúti imádság.
- Pénteken este 7 órakor jegyesoktatás lesz az örkényi plébánián.
- Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés.
- Nagyböjti lelkigyakorlat.

 

Nagyböjt

 

Balogh László
plébániai kormányzó

2018. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2018. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

Kedves Testvérek!

A nagyböjti időben a szentmise prefációja arra hívja fel a figyelmünket, hogy a lelki készületünk három részből áll: „önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük.” (nagyböjti III. prefáció)

A „nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük” felszólítás közös gyakorlására hívjuk a testvéreket, amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban. Ezzel két egyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat.
Régi böjti hagyomány volt az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel. Ezeket a példákat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.
A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

Ferenc pápa az idei nagyböjti körlevelében így buzdít bennünket:
„Az alamizsnálkodás gyakorlása által megszabadulhatunk a kapzsiságtól és felfedezhetjük, hogy a másik ember a testvérünk: amim van, soha nem teljesen az enyém. Mennyire szeretném, hogy az adakozás valódi életstílussá válna mindenkiben! Bárcsak követnénk keresztényekként az apostolok példáját, és meglátnánk a másokkal való osztozás lehetőségében az Egyházban megélt közösség kézzelfogható tanúságtételét. Ennek kapcsán felidézem Szent Pál felszólítását, amikor a korintusi hívekhez fordult a jeruzsálemi közösségnek szánt pénzgyűjtés ügyében: „ …mert javatokra válik” (2Kor 8,10).
Ez különösen is igaz Nagyböjtre, amikor számos szervezet tart gyűjtést nehéz helyzetben lévő egyházaknak és népeknek. Bárcsak mindennapi kapcsolatainkban is, minden olyan testvérünkkel szemben, aki segítséget kér, arra gondolnánk, hogy ez egy felhívás a Gondviselés részéről. Minden adakozás alkalom számunkra, hogy részt vegyünk abban, ahogyan Isten gondját viseli gyermekeinek. Ha ma engem használ fel arra, hogy segítsen egy testvéremen, hogy ne gondoskodna az én szükségemről is legközelebb ő, akit senki nem múlhat felül nagylelkűségben?”

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 4-től 11-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
 „1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat

Kelt: Budapest, 2018. nagyböjt 2. vasárnapján

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Nagyheti szertartások

március 29. nagycsütörtök
17.00-kor szentmise az utolsó vacsora emlékére

március 30. nagypéntek
17.00 ünnepi liturgia

március 31. nagyszombat
17.00-kor szentmise

április 1. húsvétvasárnap
9.00 szentmise

Alapítványunk
Istenháza Táborfalva Alapítvány adószáma:
18710326-1-13
Legújabb cikkek
· Karitász tábor 2017
· Boldog Meszlényi Zoltán
· Andocsi zarándoklat
· Beer Miklós: Senki n...
· Új evangelizáció kon...
· Az én táborom!
· Árpád-házi Szent Kinga
· Beer Miklós: Elindít...
· Betlehemezés
· Hittanverseny Dabas-...
· Aranymisével egybekö...
· Hittanos tábor 2011.
· Hittanos kirándulás
· Nagyböjt 5. vasárnap...
Felhasználók
· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 13
· Legújabb tag: kerepeczki zoltan
Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó



Még nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése