•  
 
Navigáció
· Főoldal
· Írások
· Linkek
· Képtár
· Kapcsolat
· Keresés
· Miserend
· Idézetek
· Óvodai és Iskolai hittan
Temető-szabályzat
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

Az első 10 év CD
Kápolna újság
Templomunk CD-DVD
Idézetek
Mert nem pihen meg a gonoszság pálczája az igazak részén, hogy rosszra ne nyújtsák ki kezeiket az igazak.
-- Zsoltárok könyve 125,3
Évközi 13. vasárnap, 2016. június 26 - július 3.

Tapsoljatok nemzetek, mindnyájan,
ujjongjatok Istennek, dicsérő szóval!

 

Miserend:

június 26. évközi 13. vasárnap 8.00

július 3. évközi 14. vasárnap 8.00

 

Híreink:

- Hittanos tábor lesz, melyre minél hamarabb jelentkezzenek a gyerekek. Időpont: július 3 - 8-áig. Helyszín: Kunszentmárton, kármelita rendház. A részvételi díj: 15 ezer Ft.

- Csütörtökön este fél 7-kor szülői értekezlet a táborozó gyerekek szüleinek, az örkényi plébánián.

- Pénteken kora délelőtt megáldoztatom az elsőpéntekes betegeket.

- Pénteken nem lesz szentmise

 

Ünnepek a héten:

- hétfő: Szent László király

- kedd: Szent Iréneusz püspök és vértanú

- szerda: Szent Péter és Pál apostolok

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Szentháromság vasárnapja, 2016. május 22 - 29.

Áldott legyen az Atyaisten, és Isten egyszülött fia,
valamint a Szentlélek,
mert irgalmasságot gyakorolt velünk.

 

Miserend:

május 22. vaárnap 8.00 - Szentháromság napja

május 28. szombat 18.00 - Úrnapi szentmise és körmenet

 

 Híreink:

- Májusban a szentmisék előtt 15 perccel lorettói litániát imádkozunk

- Pénteken 4-kor várom az elsőáldozókat

- Szombaton lesz az úrnapi szentmise és körmenet (vasárnap nem lesz szentmise)

- Házassági hirdetés: Soós Tamás, Soós Béla és Markó éva rk. nőtlen fia feleségül kívánja venni Takács Edinát, Takács András és Lakatos Mária rk. hajadon lányát. Először hirdetve, imádkozzunk a jegyesekért.

 

Ünnepek a héten:

hétfő: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú

kedd: Szűz Mária, a keresztények segítsége

csütörtök: Néri Szent Fülöp áldozópap

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Húsvétvasárnap

Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!

 

 Miserend:

március 27. húsvét 9.00

március 28. húsvéthétfő 8.00

április 3. húsvét 2. 8.00

 

Híreink:

- Szombaton este 6 órakor lesz énekkarunk éves nagy koncertje a tatárszentgyörgyi templomban, melyre mindenkit várunk! Előtte, 5 órakor előesti szentmise lesz. Pénteken nem lesz szentmise.

 - A szentmise után megáldom az ételeket. 

- Köszönet a templom díszítéséért és minden segítségért a szertartások körül, valamint az éjszakai keresztúton való részvételért! 

- A gyerekek az oldal bejáratnál gyülekezzenek tojás keresésre!

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyböjti kalendárium - március 13., nagyböjt 5. vasárnapja

Idei nagyböjti kalendáriumunkkal az irgalmasság rendkívüli szentévéhez kapcsolódunk. Szent II. János Pál pápa Dives in misericordia kezdetű, az isteni irgalmasságról szóló enciklikáját idézzük napról napra. Készüljünk együtt Jézus feltámadásának ünnepére!

 

„A kereszt tehát az a legmélyebb pont, ameddig az Istenség lehajolt az emberhez, és mindahhoz, amit az ember – főleg a nehezebb és sanyarúbb időkben – a maga szerencsétlenségének nevez. A kereszt azt jelenti, hogy az örök szeretet ápolni kezdte azokat a sebeket, melyek az embernek földi élete folyamán a leginkább fájnak, s hogy beteljesedett a messiási ígéret, melyet egykor a názáreti zsinagógában mondott ki Krisztus (vö. Lk 4,18–21.), majd Keresztelő János küldöttei előtt megismételt (vö. Lk 7,20–23.). A mondottak szerint, melyek már Izaiás jövendölésében is benne foglaltattak (vö. Iz 35,5; 61,1), ez az ígéret a szegények, a meggyötörtek, a foglyok, a vakok, a szenvedők és a bűnösök iránti irgalmas szeretet kinyilatkoztatása által vált valóra.

A húsvéti misztérium azonban túlhaladja annak a sokféle rossznak a határait, melynek az ember földi életében részese lehet. Krisztus keresztje ugyanis megláttatja velünk a rossznak a bűnbe és a halálba nyúló gyökereit, s így a kereszt eszkatologikus jellé válik: csupán az eszkatologikus beteljesedésben és a mindenség végső megújításában győzi le majd a szeretet a rossz belső gyökereit az összes választottakban, amikor a szeretet – egészen érett gyümölcsként – megtermi majd a dicsőséges halhatatlanság, a szentség és az élet országát. Ennek az eszkatologikus beteljesedésnek alapja azonban Krisztus keresztjében és halálában már készen van. És hogy Krisztus »harmadnapra föltámadott« a halálból (1Kor 15,4), ez messiási küldetésének végső jele; ez foglalja össze a rossz hatalma alatt álló világban jelen levő irgalmas szeretet kinyilatkoztatását.”

(Dives in misericordia, 49.)

Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

(Forrás: Magyar Kurír)

Nagyböjt 5. vasárnapja, 2016. március 13 - 20.

Szolgáltass nekem igazságot, Istenem,
az istentelen néppel szemben védd ügyemet,
ments meg a gonosz és álnokemberektől,
mert Te vagy az én megmenető Istenem.

 

Miserend:

 Március 13. Nagyböjt 5. 8.30

Március 18. Péntek 18.00

Március 20. Virágvasárnap 8.00

 

Híreink:

- Péntekenként fél 6-tól keresztúti imádság lesz a templomban.

- Jövő vasárnap ismét reggel 8 órakor kezdődik a szentmise.

-  Március 19-én, szombaton du. nagyböjti lelkigyakorlat lesz az örkényi templomban. A tavalyihoz hasonlóan egész délutános lelki program lesz, várjuk a falviakat és ha kell, az átjutást is biztosítjuk. Tanúságtételt tart Balczó András háromszoros olimpiai bajnos öttusázó, a Nemzet Sportolója. A tanúságtétel után gyóntatás lesz..

 

Ünnepek a héten:

kedd: Nemzeti Ünnep

szombat: Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyböjt 4. vasárnapja, 2016. március 6 - 13.

Örvendezz Isten népe!
Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye.
Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok.
Vígasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén.

 

Miserend:

március 6. nagyböjt negyedik vasárnapja  8.30

március 11. péntek  18.00

március 13. nagyböjt ötödik vasárnapja  8.30

 

Híreink:

- Péntekenként fél 6-tól keresztúti imádság lesz a templomban.

- Nagyböjti vasárnapokon reggel fél 9-kor lesznek a szentmisék. Előtte 8 órától gyóntatás.

- Március 19-én, szombaton du. nagyböjti lelkigyakorlat lesz az örkényi templomban. A tavalyihoz hasonlóan egész délutános lelki program lesz, várjuk a falviakat és ha kell, az átjutást is biztosítjuk. Tanúságtételt tart Balczó András háromszoros olimpiai bajnos öttusázó, a Nemzet Sportolója. A tanúságtétel után gyóntatás lesz.

- Vendéggyóntató lesz március 13-án, vasárnap a szentmiséhez kapcsolódóan, Németh Sándor atya személyében. A szentmisét is ő tartja.

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Boldog Meszlényi Zoltán

1951. március 4-én halt meg a 2009 októberében boldoggá avatott Meszlényi Zoltán vértanú püspök. Liturgikus emléknapján rá emlékezünk.

 

Meszlényi Zoltán Lajos 1892. január 2-án született Hatvanban, sokgyermekes családban. Kisszeminaristaként az esztergomi bencés gimnáziumban érettségizett, majd Vaszary Kolos hercegprímás jóvoltából a római Pápai Gergely Egyetemen hallgatott teológiát. 1912 júliusában filozófiai doktorátust szerzett. Az I. világháború miatt 1915-ben Innsbruckba települt, ahol a Leopold-Franzens Egyetemen tanult tovább, ott szentelte pappá október 28-án Franz Egger brixeni herceg-püspök.

A cikk folytatása >>

Nagyböjt 3. vasárnapja, 2016. február 28 - március 6.

Szemem mindig az Úrra tekint,
hiszen Ő vonja ki lábam a csapdából.
Tekints rám és irgalmazz: elhagyott vagyok és nyomorult.

 

Miserend:

 február 28. Nagyböjt 3. 8.30

március 4. Péntek 18.00

március 6. Nagyböjt 4. 8.30

 

Híreink:

- Péntekenként fél 6-tól keresztúti imádság lesz a templomban.

- Nagyböjti vasárnapokon reggel fél 9-kor lesznek a szentmisék. Előtte 8 órától gyóntatás.

- Március 19-én, szombaton du. nagyböjti lelkigyakorlat lesz az örkényi templomban. A tavalyihoz hasonlóan egész délutános lelki program lesz, várjuk a falviakat és ha kell, az átjutást is biztosítjuk. Tanúságtételt tart Balczó András háromszoros olimpiai bajnos öttusázó, a Nemzet Sportolója. A tanúságtétel után gyóntatás lesz.

- Vendéggyóntató lesz március 13-án, vasárnap a szentmiséhez kapcsolódóan.

- Pénteken nem megyek az elspéntekes betegekhez.

 

Ünnep a héten:

péntek: Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 5. vasárnap, 2016. február 7 - 14.

Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk Urunk és Alkotónk előtt,
mert Ő a mi Urunk, Istenünk.

 

Miserend:

február 7. évközi 5. vasárnap  8.00

február 10. szerda  18.00 - hamvazószerda

február 12. péntek  18.00

február 14. nagyböjt 1. vasárnapja  8.30

 

Híreink:

 - A szentmise végén kiszolgáltatom a Balázs áldást azoknak, akik nem kapták meg.

- Ma délután 3 órától vetítéssel egybekötött útibeszámoló lesz a közösségi teremben az El Camino útról. Szabó Mihály és felesége végigjárták. Mindenkit szeretettel várunk! Egy kis sütmeényt hozzunk a Farsang jegyében.

- Hamvazószerdán este 6 órakor igeliturgia, hamvazás és áldoztatás lesz.

- Péntekenként fél 6-tól keresztúti imádság lesz.

- Nagyböjti vasárnapokon reggel fél 9-kor lesznek a szentmisék. Előtte 8 órától gyóntatás.

- A böjti fegyelem olvasható a hirdetőtáblán is.

 

Ünnepek a héten:  

Szerda:  hamvazószerda

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 4. vasárnap, 2016. január 31 - február 7.

Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk,
és gyűjts egybe a pogányok közül,
hogy szent nevedet magasztaljuk
és dicséreted legyen dicsekvésünk.

 

Miserend:

január 31. évközi 4. vasárnap  8.00

február 5. péntek  18.00

február 7. évközi 5. vasárnap 8.00

 

 Híreink:

- Február 7-én, vasárnap délután 3 órától vetítéssel egybekötött utibeszámoló lesz a közösségi teremben az El Camino útról. Szabó Mihály és felesége végigjárták. Mindenkit szeretettel várunk! Egy kis sütmeényt hozzunk a Farsang jegyében.

- Péntek reggel megáldoztatom az elsőpéntekes betegeket.

 

Ünnepek a héten:

kedd: Urunk Bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony
szerda: Szent Balázs püspök és vértanú
péntek: Szent Ágota szűz és vértanú
szombat: Miki Szent Pál és társai vértanúk

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 2. vasárnap, 2016. január 17 - 24.

Az egész Föld Téged imádjon és magasztaljon, Istenünk,
nevedet ánekkel dicsérje, fölséges Urunk!

 

Miserend:

január 17. évközi 2. vasárnap 8.00

január 22. péntek 18.00

január 24. évközi 3. vasárnap 8.00

 

 Híreink:

- Kedden este 6 órakor istentisztelet lesz a református templomban a Keresztény Egység hete alkalmából. Minél többen jöjjünk el, együtt indulunk a templom elől 17.45-kor.

- Február 7-én, vasárnap délután 3 órától vetítéssel egybekötött utibeszámoló lesz a közösségi teremben az El Camino útról. Mindenkit szeretettel várunk!

- Pénteken 5 órakor várom az elsőáldozókat a Közösségi Terembe. Hittan felszerelést és kérdéssort hozzanak magukkal.

 

Ünnepek a héten:

hétfő: Árpád-házi Szent Margit szűz
szerda: Boldog Özséb áldozópap
csütörtök: Szent Ágnes szűz és vértanú
péntek: Boldog Batthyány-Strattmann László

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Alapítványunk
Istenháza Táborfalva Alapítvány adószáma:
18710326-1-13
Legújabb cikkek
· Boldog Meszlényi Zoltán
· Andocsi zarándoklat
· Beer Miklós: Senki n...
· Új evangelizáció kon...
· Az én táborom!
· Árpád-házi Szent Kinga
· Beer Miklós: Elindít...
· Betlehemezés
· Hittanverseny Dabas-...
· Aranymisével egybekö...
· Hittanos tábor 2011.
· Hittanos kirándulás
· Nagyböjt 5. vasárnap...
· Húsvét - Keresztény ...
Felhasználók
· Online vendégek: 2

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 13
· Legújabb tag: kerepeczki zoltan
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése