•  
 
Navigáció
· Főoldal
· Írások
· Linkek
· Képtár
· Kapcsolat
· Keresés
· Miserend
· Idézetek
· Óvodai és Iskolai hittan
Temető-szabályzat
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

Az első 10 év CD
Kápolna újság
Templomunk CD-DVD
Idézetek
És teljesen így történt vele, mert eltapodá őt a nép a kapuban és meghalt.
-- Királyok II. könyve 7,20
Nagyböjti kalendárium - március 13., nagyböjt 5. vasárnapja

Idei nagyböjti kalendáriumunkkal az irgalmasság rendkívüli szentévéhez kapcsolódunk. Szent II. János Pál pápa Dives in misericordia kezdetű, az isteni irgalmasságról szóló enciklikáját idézzük napról napra. Készüljünk együtt Jézus feltámadásának ünnepére!

 

„A kereszt tehát az a legmélyebb pont, ameddig az Istenség lehajolt az emberhez, és mindahhoz, amit az ember – főleg a nehezebb és sanyarúbb időkben – a maga szerencsétlenségének nevez. A kereszt azt jelenti, hogy az örök szeretet ápolni kezdte azokat a sebeket, melyek az embernek földi élete folyamán a leginkább fájnak, s hogy beteljesedett a messiási ígéret, melyet egykor a názáreti zsinagógában mondott ki Krisztus (vö. Lk 4,18–21.), majd Keresztelő János küldöttei előtt megismételt (vö. Lk 7,20–23.). A mondottak szerint, melyek már Izaiás jövendölésében is benne foglaltattak (vö. Iz 35,5; 61,1), ez az ígéret a szegények, a meggyötörtek, a foglyok, a vakok, a szenvedők és a bűnösök iránti irgalmas szeretet kinyilatkoztatása által vált valóra.

A húsvéti misztérium azonban túlhaladja annak a sokféle rossznak a határait, melynek az ember földi életében részese lehet. Krisztus keresztje ugyanis megláttatja velünk a rossznak a bűnbe és a halálba nyúló gyökereit, s így a kereszt eszkatologikus jellé válik: csupán az eszkatologikus beteljesedésben és a mindenség végső megújításában győzi le majd a szeretet a rossz belső gyökereit az összes választottakban, amikor a szeretet – egészen érett gyümölcsként – megtermi majd a dicsőséges halhatatlanság, a szentség és az élet országát. Ennek az eszkatologikus beteljesedésnek alapja azonban Krisztus keresztjében és halálában már készen van. És hogy Krisztus »harmadnapra föltámadott« a halálból (1Kor 15,4), ez messiási küldetésének végső jele; ez foglalja össze a rossz hatalma alatt álló világban jelen levő irgalmas szeretet kinyilatkoztatását.”

(Dives in misericordia, 49.)

Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

(Forrás: Magyar Kurír)

Nagyböjt 5. vasárnapja, 2016. március 13 - 20.

Szolgáltass nekem igazságot, Istenem,
az istentelen néppel szemben védd ügyemet,
ments meg a gonosz és álnokemberektől,
mert Te vagy az én megmenető Istenem.

 

Miserend:

 Március 13. Nagyböjt 5. 8.30

Március 18. Péntek 18.00

Március 20. Virágvasárnap 8.00

 

Híreink:

- Péntekenként fél 6-tól keresztúti imádság lesz a templomban.

- Jövő vasárnap ismét reggel 8 órakor kezdődik a szentmise.

-  Március 19-én, szombaton du. nagyböjti lelkigyakorlat lesz az örkényi templomban. A tavalyihoz hasonlóan egész délutános lelki program lesz, várjuk a falviakat és ha kell, az átjutást is biztosítjuk. Tanúságtételt tart Balczó András háromszoros olimpiai bajnos öttusázó, a Nemzet Sportolója. A tanúságtétel után gyóntatás lesz..

 

Ünnepek a héten:

kedd: Nemzeti Ünnep

szombat: Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyböjt 4. vasárnapja, 2016. március 6 - 13.

Örvendezz Isten népe!
Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye.
Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok.
Vígasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén.

 

Miserend:

március 6. nagyböjt negyedik vasárnapja  8.30

március 11. péntek  18.00

március 13. nagyböjt ötödik vasárnapja  8.30

 

Híreink:

- Péntekenként fél 6-tól keresztúti imádság lesz a templomban.

- Nagyböjti vasárnapokon reggel fél 9-kor lesznek a szentmisék. Előtte 8 órától gyóntatás.

- Március 19-én, szombaton du. nagyböjti lelkigyakorlat lesz az örkényi templomban. A tavalyihoz hasonlóan egész délutános lelki program lesz, várjuk a falviakat és ha kell, az átjutást is biztosítjuk. Tanúságtételt tart Balczó András háromszoros olimpiai bajnos öttusázó, a Nemzet Sportolója. A tanúságtétel után gyóntatás lesz.

- Vendéggyóntató lesz március 13-án, vasárnap a szentmiséhez kapcsolódóan, Németh Sándor atya személyében. A szentmisét is ő tartja.

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Boldog Meszlényi Zoltán

1951. március 4-én halt meg a 2009 októberében boldoggá avatott Meszlényi Zoltán vértanú püspök. Liturgikus emléknapján rá emlékezünk.

 

Meszlényi Zoltán Lajos 1892. január 2-án született Hatvanban, sokgyermekes családban. Kisszeminaristaként az esztergomi bencés gimnáziumban érettségizett, majd Vaszary Kolos hercegprímás jóvoltából a római Pápai Gergely Egyetemen hallgatott teológiát. 1912 júliusában filozófiai doktorátust szerzett. Az I. világháború miatt 1915-ben Innsbruckba települt, ahol a Leopold-Franzens Egyetemen tanult tovább, ott szentelte pappá október 28-án Franz Egger brixeni herceg-püspök.

A cikk folytatása >>

Nagyböjt 3. vasárnapja, 2016. február 28 - március 6.

Szemem mindig az Úrra tekint,
hiszen Ő vonja ki lábam a csapdából.
Tekints rám és irgalmazz: elhagyott vagyok és nyomorult.

 

Miserend:

 február 28. Nagyböjt 3. 8.30

március 4. Péntek 18.00

március 6. Nagyböjt 4. 8.30

 

Híreink:

- Péntekenként fél 6-tól keresztúti imádság lesz a templomban.

- Nagyböjti vasárnapokon reggel fél 9-kor lesznek a szentmisék. Előtte 8 órától gyóntatás.

- Március 19-én, szombaton du. nagyböjti lelkigyakorlat lesz az örkényi templomban. A tavalyihoz hasonlóan egész délutános lelki program lesz, várjuk a falviakat és ha kell, az átjutást is biztosítjuk. Tanúságtételt tart Balczó András háromszoros olimpiai bajnos öttusázó, a Nemzet Sportolója. A tanúságtétel után gyóntatás lesz.

- Vendéggyóntató lesz március 13-án, vasárnap a szentmiséhez kapcsolódóan.

- Pénteken nem megyek az elspéntekes betegekhez.

 

Ünnep a héten:

péntek: Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 5. vasárnap, 2016. február 7 - 14.

Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk Urunk és Alkotónk előtt,
mert Ő a mi Urunk, Istenünk.

 

Miserend:

február 7. évközi 5. vasárnap  8.00

február 10. szerda  18.00 - hamvazószerda

február 12. péntek  18.00

február 14. nagyböjt 1. vasárnapja  8.30

 

Híreink:

 - A szentmise végén kiszolgáltatom a Balázs áldást azoknak, akik nem kapták meg.

- Ma délután 3 órától vetítéssel egybekötött útibeszámoló lesz a közösségi teremben az El Camino útról. Szabó Mihály és felesége végigjárták. Mindenkit szeretettel várunk! Egy kis sütmeényt hozzunk a Farsang jegyében.

- Hamvazószerdán este 6 órakor igeliturgia, hamvazás és áldoztatás lesz.

- Péntekenként fél 6-tól keresztúti imádság lesz.

- Nagyböjti vasárnapokon reggel fél 9-kor lesznek a szentmisék. Előtte 8 órától gyóntatás.

- A böjti fegyelem olvasható a hirdetőtáblán is.

 

Ünnepek a héten:  

Szerda:  hamvazószerda

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 4. vasárnap, 2016. január 31 - február 7.

Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk,
és gyűjts egybe a pogányok közül,
hogy szent nevedet magasztaljuk
és dicséreted legyen dicsekvésünk.

 

Miserend:

január 31. évközi 4. vasárnap  8.00

február 5. péntek  18.00

február 7. évközi 5. vasárnap 8.00

 

 Híreink:

- Február 7-én, vasárnap délután 3 órától vetítéssel egybekötött utibeszámoló lesz a közösségi teremben az El Camino útról. Szabó Mihály és felesége végigjárták. Mindenkit szeretettel várunk! Egy kis sütmeényt hozzunk a Farsang jegyében.

- Péntek reggel megáldoztatom az elsőpéntekes betegeket.

 

Ünnepek a héten:

kedd: Urunk Bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony
szerda: Szent Balázs püspök és vértanú
péntek: Szent Ágota szűz és vértanú
szombat: Miki Szent Pál és társai vértanúk

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 2. vasárnap, 2016. január 17 - 24.

Az egész Föld Téged imádjon és magasztaljon, Istenünk,
nevedet ánekkel dicsérje, fölséges Urunk!

 

Miserend:

január 17. évközi 2. vasárnap 8.00

január 22. péntek 18.00

január 24. évközi 3. vasárnap 8.00

 

 Híreink:

- Kedden este 6 órakor istentisztelet lesz a református templomban a Keresztény Egység hete alkalmából. Minél többen jöjjünk el, együtt indulunk a templom elől 17.45-kor.

- Február 7-én, vasárnap délután 3 órától vetítéssel egybekötött utibeszámoló lesz a közösségi teremben az El Camino útról. Mindenkit szeretettel várunk!

- Pénteken 5 órakor várom az elsőáldozókat a Közösségi Terembe. Hittan felszerelést és kérdéssort hozzanak magukkal.

 

Ünnepek a héten:

hétfő: Árpád-házi Szent Margit szűz
szerda: Boldog Özséb áldozópap
csütörtök: Szent Ágnes szűz és vértanú
péntek: Boldog Batthyány-Strattmann László

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Urunk megkeresztelkedése

Az Úr megkeresztelkedésekor megnyílt az ég,
a Szentlélek mint galamb lebegett az Úr fölött,
és a mennyei Atya szava hallatszott:
ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.

 

 Miserend:

január 10. Urunk megkeresztelkedése  8.00

január 15. péntek  18.00

január 17. évközi 2. vasárnap  8.00

 

Híreink:

- Holnap este 6 órakor a Szentlélek Szemináriumot végzettek miséje lesz az örkényi templomban, mindenkit és minden érdeklődőt szeretettel várunk!

- Február 7-én, vasárnap délután 3 órától vetítéssel egybekötött útibeszámoló lesz a közösségi teremben az El Camino útról. Mindenkit szeretettel várunk!

 

Ünnepek a héten:

péntek: Remete Szent Pál

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Karácsony utáni 2. vasárnap

Mialatt mély csend borult mindenre,
és az éjszaka sietős útja közepén tartott,
mindenható igéd, Urunk, királyi trónjáról eljött közénk.

 

 Miserend:

január 3. karácsony utáni 2. vasárnap  8.00

január 5. kedd  18.00, előesti szentmise vízkeresztre

január 8. péntek  18.00

január 10. Urunk megkeresztelkedése  8.00

 

Ünnepek a héten:

szerda: Urunk megjelenése, vízkereszt

vasárnap: Urunk megkeresztelkedése

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Advent 1. vasárnapja, 2015. november 29 - december 6.

Lelkem Hozzád emelem, Uram,
én Istenem, Benned bízom, ne valljak szégyent!
Ne ujjongj ellenség fölöttem,
hiszen aki Benned bízik, meg nem szégyenül.

 

Miserend:

november 29. advent első vasárnapja  8.30

november 30. hétfő  6.00

december 4. péntek  6.00

 december 6. advent második vasárnapja  8.30

 

Híreink:

- Advent 4 vasárnapján a szentmisék fél 9-kor kezdődnek.

- Ma 15 órakor adventi ünnepség lesz a Községháza előtti téren. Mindenkit szeretettel várnak.

- Jövő szombaton 3 órától gyerek program és Mikulás ünnep lesz az örkényi plébánián. Este 6 órakor pedig gyerek mise. Várjuk a falvi gyerekeket is, az elsőáldozókat különösen.

- Adventben hétfőn és pénteken reggel 6 órakor vannak a hajnali misék. Igen szép módja ez a Karácsnyra való lelki készületnek. Mindenkit szeretettel várunk, a gyerekeket is. Misék után egy kis reggeli lesz a közösségi teremben.

 

Ünnep a héten:

csütörtök: Xavéri Szent Ferenc áldozópap

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Alapítványunk
Istenháza Táborfalva Alapítvány adószáma:
18710326-1-13
Legújabb cikkek
· Boldog Meszlényi Zoltán
· Andocsi zarándoklat
· Beer Miklós: Senki n...
· Új evangelizáció kon...
· Az én táborom!
· Árpád-házi Szent Kinga
· Beer Miklós: Elindít...
· Betlehemezés
· Hittanverseny Dabas-...
· Aranymisével egybekö...
· Hittanos tábor 2011.
· Hittanos kirándulás
· Nagyböjt 5. vasárnap...
· Húsvét - Keresztény ...
Felhasználók
· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 13
· Legújabb tag: kerepeczki zoltan
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése