•  
 
Navigáció
· Főoldal
· Írások
· Linkek
· Képtár
· Kapcsolat
· Keresés
· Miserend
· Idézetek
· Óvodai és Iskolai hittan
Temető-szabályzat
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

Az első 10 év CD
Kápolna újság
Templomunk CD-DVD
Idézetek
Ímé, ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek!
-- Zsoltárok könyve 73,12
Szűz Mária, Isten anyja, Újév - 2017. január 1 - 8.

Üdvözlégy, Szűzanya!
Te szülted a királyt,
aki az ég és Föld ura mindörökkön-örökké.

 

Miserend:

január 1.  16.00 újév

január 5. csütörtök  18.00, vízkereszt előesti szentmise

január 8. évközi első vasárnap  8.00  Urunk megkeresztelkedése

 

Híreink:

- Felhívom mindenki figyelmét, hogy Vízkereszt ünnepe parancsolt ünnep! A három templom vízkereszti miserendje a hirdetőn olvasható.
- Januárban, Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódik a házszentelés szertartása. Aki szeretné, hogy megáldjam, pár perces szertartás keretében családja házát, iratkozzon fel a sekrestyében. Január 5-én, csütörtökön de. és du. megyek a házakat megáldani az esti szentmiséig, ami 18 órakor fog kezdődni, mert másnap Vízkereszt és ennek lesz itt előesti szentmiséje.
- Pénteken itt nem lesz szentmise.

 

Ünnepek a héten:

hétfő: Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók
péntek: Urunk megjelenése, Vízkereszt

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 24. vasárnap - 2016. szeptember 11 - 18.

Adj békét, Urunk, nekünk,
akik Benned bizakodunk,
hogy prófétáid igazmondóknak bizonyuljanak;
hallgasd meg hűséges néped könyörgéseit.

 

Miserend:

szeptember 11. évközi 24. vasárnap - 8.00

szeptember 16. péntek 18.00

szeptember 18. évközi 25. vasárnap  8.00

 

Híreink:

 - Szeptember 17-én, szombaton de. 11 órakor várom az örkényi plébániára azokat, akik szeretnének bérmálkozni. Az bérmálkozhat, aki gyakorolja, vagy (újra) elkezdi gyakorolni hitét, jár a katolikus közösségbe, részt vesz a 2 éves felkészítésen, ami nemcsak tudás, hanem elköteleződés Krisztus és az Egyház közössége mellett. Jelentkezés alsó korhatára 14 év. A bérmálkozásnak nincs felső korhatára és a gyakorlatban csak akkor van jelentősége, ha valaki bérmaszülő szeretne lenni, tehát házasságkötéshez sem kell. Ez azért fontos, hogy ne parancsszóra, hanem meggyőződésből akarjon valaki bérmálkozni. Ne azért, mert különben nem köthet házaságot, mert köthet, hanem azért, mert bérmálkozó akar lenni, meg akarja ismerni felnőtt módon hitét, és az Egyház közösségéhez akar tartozni a bérmálkozás után.

 

Ünnepek a héten:

- hétfő: Szűz Mária szent neve

- kedd: Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító

- szerda: A Szent Kereszt Felmagasztalása

- csütörtök: A fájdalmas Szűzanya

- péntek: Szent Kornél és Szent Ciprián püspök és egyháztanító

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 23. vasárnap - 2016. szeptember 4 - 11.

Igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben.
Pártfogold szolgádat irgalmad szerint!

 

Miserend:

 szeptember 4. évközi 23. vasárnap  8.00

szeptember 9 péntek  18.00

szeptember 11. évközi 24. vasárnap  8.00

 

Híreink:

- Hétfőn este 6 órakor a Szentlélek Szemináriumot végzettek szentmiséje lesz Örkényen

 

Ünnepek a héten:

- hétfő: Kalkuttai Szent Teréz szűz

- szerda: Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk

- csütörtök: Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 22. vasárnap . 2016. augusztus 28 - szeptember 4.

Könyörülj rajtam, Uram;
látod: egész nap Hozzád kiáltok,
mert Te, Uram, jóságos vagy és szelíd,
és nagy irgalmú azokhoz, akik szólítanak.

 

Miserend:

augusztus 28. évközi 22. vasárnap  8.00

szeptember 2. péntek  18.00

szeptember 4. évközi 23. vasárnap  8.00

 

Híreink:

 - Csütörtökön este 7 órakor várom az énekkarosokat próbára az örkényi plébánián.

- Pénteken a reggeli órákban megáldoztatom az elsőpéntekes betegeket.

- Jövő vasárnap lesz a tanévkezdő szentmise. Várjuk a diákokat, tanárokat, kezdjük közös imádsággal az új tanévet. Az iskolatásákat is hozzák, megáldom őket.

 

Ünnepek a héten:

hétfő: Keresztelő Szent János vértanúsága

szombat: Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 17. vasárnap, 2016. július 24 - 31.

Szent hajlékában lakik az Isten;
az egyetértőket házába fogadja,
Ő ad népének hatalmat és erőt.

 

Miserend:

július 24. évközi 17. vasárnap 8.00

július 31. évközi 18. vasárnap 8.00

 

 Híreink:

- Pénteken nem lesz szentmise

- Házassági hirdetés: Mádi Zsolt, Mádi Károly és Homoki Éva ref. nőtlen fia feleségül kívánja venni Ulicska Mercédeszt, Ulicska Zsolt és Pallaga Ágnes rk. hajadon lányát. Imádkozzunk a jegyesekért.

 

Ünnepek a héten:

hétfő: Szent Jakab apostol

kedd: Szent Joachim és Szent Anna

péntek: Szent Márta

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 13. vasárnap, 2016. június 26 - július 3.

Tapsoljatok nemzetek, mindnyájan,
ujjongjatok Istennek, dicsérő szóval!

 

Miserend:

június 26. évközi 13. vasárnap 8.00

július 3. évközi 14. vasárnap 8.00

 

Híreink:

- Hittanos tábor lesz, melyre minél hamarabb jelentkezzenek a gyerekek. Időpont: július 3 - 8-áig. Helyszín: Kunszentmárton, kármelita rendház. A részvételi díj: 15 ezer Ft.

- Csütörtökön este fél 7-kor szülői értekezlet a táborozó gyerekek szüleinek, az örkényi plébánián.

- Pénteken kora délelőtt megáldoztatom az elsőpéntekes betegeket.

- Pénteken nem lesz szentmise

 

Ünnepek a héten:

- hétfő: Szent László király

- kedd: Szent Iréneusz püspök és vértanú

- szerda: Szent Péter és Pál apostolok

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Szentháromság vasárnapja, 2016. május 22 - 29.

Áldott legyen az Atyaisten, és Isten egyszülött fia,
valamint a Szentlélek,
mert irgalmasságot gyakorolt velünk.

 

Miserend:

május 22. vaárnap 8.00 - Szentháromság napja

május 28. szombat 18.00 - Úrnapi szentmise és körmenet

 

 Híreink:

- Májusban a szentmisék előtt 15 perccel lorettói litániát imádkozunk

- Pénteken 4-kor várom az elsőáldozókat

- Szombaton lesz az úrnapi szentmise és körmenet (vasárnap nem lesz szentmise)

- Házassági hirdetés: Soós Tamás, Soós Béla és Markó éva rk. nőtlen fia feleségül kívánja venni Takács Edinát, Takács András és Lakatos Mária rk. hajadon lányát. Először hirdetve, imádkozzunk a jegyesekért.

 

Ünnepek a héten:

hétfő: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú

kedd: Szűz Mária, a keresztények segítsége

csütörtök: Néri Szent Fülöp áldozópap

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Húsvétvasárnap

Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!

 

 Miserend:

március 27. húsvét 9.00

március 28. húsvéthétfő 8.00

április 3. húsvét 2. 8.00

 

Híreink:

- Szombaton este 6 órakor lesz énekkarunk éves nagy koncertje a tatárszentgyörgyi templomban, melyre mindenkit várunk! Előtte, 5 órakor előesti szentmise lesz. Pénteken nem lesz szentmise.

 - A szentmise után megáldom az ételeket. 

- Köszönet a templom díszítéséért és minden segítségért a szertartások körül, valamint az éjszakai keresztúton való részvételért! 

- A gyerekek az oldal bejáratnál gyülekezzenek tojás keresésre!

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyböjti kalendárium - március 13., nagyböjt 5. vasárnapja

Idei nagyböjti kalendáriumunkkal az irgalmasság rendkívüli szentévéhez kapcsolódunk. Szent II. János Pál pápa Dives in misericordia kezdetű, az isteni irgalmasságról szóló enciklikáját idézzük napról napra. Készüljünk együtt Jézus feltámadásának ünnepére!

 

„A kereszt tehát az a legmélyebb pont, ameddig az Istenség lehajolt az emberhez, és mindahhoz, amit az ember – főleg a nehezebb és sanyarúbb időkben – a maga szerencsétlenségének nevez. A kereszt azt jelenti, hogy az örök szeretet ápolni kezdte azokat a sebeket, melyek az embernek földi élete folyamán a leginkább fájnak, s hogy beteljesedett a messiási ígéret, melyet egykor a názáreti zsinagógában mondott ki Krisztus (vö. Lk 4,18–21.), majd Keresztelő János küldöttei előtt megismételt (vö. Lk 7,20–23.). A mondottak szerint, melyek már Izaiás jövendölésében is benne foglaltattak (vö. Iz 35,5; 61,1), ez az ígéret a szegények, a meggyötörtek, a foglyok, a vakok, a szenvedők és a bűnösök iránti irgalmas szeretet kinyilatkoztatása által vált valóra.

A húsvéti misztérium azonban túlhaladja annak a sokféle rossznak a határait, melynek az ember földi életében részese lehet. Krisztus keresztje ugyanis megláttatja velünk a rossznak a bűnbe és a halálba nyúló gyökereit, s így a kereszt eszkatologikus jellé válik: csupán az eszkatologikus beteljesedésben és a mindenség végső megújításában győzi le majd a szeretet a rossz belső gyökereit az összes választottakban, amikor a szeretet – egészen érett gyümölcsként – megtermi majd a dicsőséges halhatatlanság, a szentség és az élet országát. Ennek az eszkatologikus beteljesedésnek alapja azonban Krisztus keresztjében és halálában már készen van. És hogy Krisztus »harmadnapra föltámadott« a halálból (1Kor 15,4), ez messiási küldetésének végső jele; ez foglalja össze a rossz hatalma alatt álló világban jelen levő irgalmas szeretet kinyilatkoztatását.”

(Dives in misericordia, 49.)

Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

(Forrás: Magyar Kurír)

Nagyböjt 5. vasárnapja, 2016. március 13 - 20.

Szolgáltass nekem igazságot, Istenem,
az istentelen néppel szemben védd ügyemet,
ments meg a gonosz és álnokemberektől,
mert Te vagy az én megmenető Istenem.

 

Miserend:

 Március 13. Nagyböjt 5. 8.30

Március 18. Péntek 18.00

Március 20. Virágvasárnap 8.00

 

Híreink:

- Péntekenként fél 6-tól keresztúti imádság lesz a templomban.

- Jövő vasárnap ismét reggel 8 órakor kezdődik a szentmise.

-  Március 19-én, szombaton du. nagyböjti lelkigyakorlat lesz az örkényi templomban. A tavalyihoz hasonlóan egész délutános lelki program lesz, várjuk a falviakat és ha kell, az átjutást is biztosítjuk. Tanúságtételt tart Balczó András háromszoros olimpiai bajnos öttusázó, a Nemzet Sportolója. A tanúságtétel után gyóntatás lesz..

 

Ünnepek a héten:

kedd: Nemzeti Ünnep

szombat: Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyböjt 4. vasárnapja, 2016. március 6 - 13.

Örvendezz Isten népe!
Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye.
Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok.
Vígasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén.

 

Miserend:

március 6. nagyböjt negyedik vasárnapja  8.30

március 11. péntek  18.00

március 13. nagyböjt ötödik vasárnapja  8.30

 

Híreink:

- Péntekenként fél 6-tól keresztúti imádság lesz a templomban.

- Nagyböjti vasárnapokon reggel fél 9-kor lesznek a szentmisék. Előtte 8 órától gyóntatás.

- Március 19-én, szombaton du. nagyböjti lelkigyakorlat lesz az örkényi templomban. A tavalyihoz hasonlóan egész délutános lelki program lesz, várjuk a falviakat és ha kell, az átjutást is biztosítjuk. Tanúságtételt tart Balczó András háromszoros olimpiai bajnos öttusázó, a Nemzet Sportolója. A tanúságtétel után gyóntatás lesz.

- Vendéggyóntató lesz március 13-án, vasárnap a szentmiséhez kapcsolódóan, Németh Sándor atya személyében. A szentmisét is ő tartja.

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Alapítványunk
Istenháza Táborfalva Alapítvány adószáma:
18710326-1-13
Legújabb cikkek
· Boldog Meszlényi Zoltán
· Andocsi zarándoklat
· Beer Miklós: Senki n...
· Új evangelizáció kon...
· Az én táborom!
· Árpád-házi Szent Kinga
· Beer Miklós: Elindít...
· Betlehemezés
· Hittanverseny Dabas-...
· Aranymisével egybekö...
· Hittanos tábor 2011.
· Hittanos kirándulás
· Nagyböjt 5. vasárnap...
· Húsvét - Keresztény ...
Felhasználók
· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 13
· Legújabb tag: kerepeczki zoltan
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése