•  
 
Navigáció
· Főoldal
· Írások
· Linkek
· Képtár
· Kapcsolat
· Keresés
· Miserend
· Idézetek
· Óvodai és Iskolai hittan
Temető-szabályzat
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

Az első 10 év CD
Kápolna újság
Templomunk CD-DVD
Idézetek
Ha pedig akkor ezt mondja néktek valaki: Ímé itt a Krisztus, vagy: Ímé amott, ne higyjétek.
-- Márk evangéliuma 13,21
Tábori pillanat
Júliusban hittanosaink Felsőörsön táboroztak, ahol a táborfalviakon kívül örkényiek, tatárszentgyörgyiek és dabasiak is voltak.

news: junior_1.jpg

Parászka Pétertől kaptunk egy rajzot, ami pici bepillantást nyújt a délutáni "elfoglaltságról". :-)

Úrangyala-imádság Mindenszentek ünnepén
Szombaton délben, az Úrangyala elimádkozásakor a pápa a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez intézett beszédében Mindenszentek örömteli ünnepéről szólt.

A szentek, különbözőségük ellenére, megegyeznek abban, hogy mindnyájan feltétel nélkül szerették Krisztust. Önmagukat maradéktalanul átadták Istennek és az embereknek.

news: mindsz.jpg

A pápa az életszentséget egy csodálatos botanikus kerthez hasonlította, amelyben megbűvölten állunk a Teremtő fantáziája előtt. A világ olyan kertnek tűnik, amelyben Isten Lelke csodálatos képzelőerejével szent férfiak és nők sokaságát hívta életre, minden népben, minden kultúrában, társadalmi helyzetben.

Mindegyik különbözik a többitől, sajátos személyiséggel és egyéni spirituális karizmával rendelkezik. Azonban mindnyájan magukon viselik Jézus "pecsétjét", vagyis szeretetének jegyét, amelyről a kereszten tett tanúságot. Vég nélküli örömben élnek, de a végcélt Jézushoz hasonlóan a megpróbáltatásokon keresztül érték el. Mindegyik szent kivette részét az áldozatból, hogy részesülhessen a feltámadás dicsőségében. Mindenszentek ünnepe az első keresztény évezredben alakult ki, mint a vértanúkra való közös emlékezés. A szentek arra törekedtek, hogy kövessék Jézus útját, annak ellenére, hogy tudatában voltak emberi korlátaiknak. Földi létük során lélekben szegények, alázatosak, tiszta szívűek voltak, éhezték és szomjazták az igazságosságot, irgalmasságot és bűnbánatot gyakoroltak, üldöztetésben volt részük, a békén munkálkodtak. Isten részesítette őket saját boldogságában, amelyet már ezen a földön megízleltek, a túlvilágon pedig a maga teljességében élveznek. Ezen a napon még jobban érezzük a mennyek vonzását, amely arra késztet bennünket, hogy meggyorsítsuk lépteinket földi zarándokutunkon. Szívünkben lángra lobban a vágy, hogy örökre egyesüljünk a szentek családjával, amelynek már most részesei vagyunk Isten kegyelméből - mondta Benedek pápa.

Helyezzük kezünket Mária, Mindenszentek Királynője kezébe, hogy vezessen bennünket a mennyei haza felé, a "minden nemzetből, népből és nyelvből" származó boldog lelkek társaságában. Imáinkba foglaljuk bele már most kedves halottainkat, akikről vasárnap emlékezünk meg - hangzott a Szentatya felhívása.

Az Úrangyala elimádkozása után a pápa a nagy nyelveken üdvözölte a Szent Péter téren megjelent híveket. Olaszul külön köszöntötte az idén most először megrendezett "Szentek futóversenye" kezdeményezés több ezer résztvevőjét. Jelen volt Gianni Alemanno római polgármester is. A rendezvény a Szalézi Kongregáció nevéhez fűződik. A pápa a következő szavakkal fordult hozzájuk:

"Kedves barátaim! A lateráni Szent János, a Falakon kívüli Szent Pál és a Santa Maria Maggiore bazilikák érintésével érkeztetek a Szent Péter térre. Örülök ennek az új kezdeményezésnek, amely kifejezi az életszentség útján való közös 'futásr' örömét és fáradságát. Legyen egész életünk 'futás' a hitben és a szeretetben, amelyet az evangélium nagy tanúinak példája hat át!"


forrás: Vatikáni Rádió /Magyar Kurír
Emlékezés az 1956-os forradalom mártírjaira
news: 56kep01.jpgOktóber 23-án délelőtt tíz órakor vette kezdetét a már tavaly is megrendezésre került 1956-os megemlékezés templomunkban.

Az ünnepséget Kerékgyártó László egyházközségi képviselő nyitotta meg. Ezt követően a Csurgay Franciska Általános Iskola tanulói adták elő színvonalas, nemzeti érzelmű műsorukat, melyben a csekély számú hallgatóság újra szembesülhetett a vörös fasizmus rémtetteivel, az ÁVH szellemtelen, könyörtelen és kegyetlen cselekedeteivel.

A szereplők megismertették Alexandr Szolzsenyicin Nobel díjas író kommunistákról alkotott véleményét. Híres magyar költőktől szavaltak verseket, hallható volt a magyar szabadságharcosok utolsó rádióüzenete. Az előadást Gregorián ének, 50-es évekbeli korhű mozgalmi dal, Wittner Mária hangja és nemzeti rockot játszók zenekarok ismert dalai kísérték.

A könnyező hallgatóságot a jól felkészült tanulók előadásának végén, a csodálatos Székely Himnusz eléneklése búcsúztatta műsoruktól.

Köszönjük a szereplő tanulóknak és mentoraiknak, a felkészítő tanároknak, munkájukat, fáradozásaikat! Reméljük a jövőben is számíthatunk rájuk!

Az ünnepségen és a főpróbán készített képek a képtárban tekinthetők meg.
Mindenszentekhez kapcsolódó búcsúk
mindenszentek

Halottainkért imádkozunk és hisszük, hogy ezzel segítünk rajtuk. A tisztulás állapotából hamarabb jutnak Isten Országába. Ezt jelenti a búcsú.


Az Egyház szabályai szerint a következő módon nyerhető búcsú elhunyt szeretteink számára:

Motoros pap
A legutóbbi Szabad Földet olvasva bukkantam rá az alábbi riportra, melyet Borzák Tibor szerkesztő úr nagylelkűen bocsátott rendelkezésünkre. A riport nem csupán Örkény, Táborfalva, Tatárszentgyörgy plébánosaként, hanem lelkes túramotorosként mutatja be Balogh László atyát.

A riport az "Írások - riportok " részben olvasható.
Szent Erzsébet szobrának megáldása Szécsényben
news: szterzsebet1.jpgSzécsényben október 19-én került sor a Szent Erzsébet-szobor megáldására. A szobrot az 1332-ben épült ferences templom előtti téren állították fel, amely 2007-ben Szent Erzsébet nevét kapta.


A szobor szécsényi polgárok, cégek és vállalkozók adományaiból, a Ferences Rendtartomány, a Váci Egyházmegye, különböző egyházi szervezetek és a külföldön élő magyar közösségek támogatásából jött létre.

A Bobály Attila szobrászművész által készített alkotást a ferences közösség meghívására Stella Leontin főesperes áldotta meg az ünnepi szentmise után. Az alkotást Bakos Ferenc grafikusművész mutatta be.

Reméljük Táborfalván is hamarosan létrejön vallási és nemzeti hovatartozásunkat kifejező szobor vagy emlékmű megalkotásának kezdeményezése.

Képek a szobor október 19-i megáldásáról
Képek a szobor születésének folyamatáról.

Forrás: Magyar Kurír
Október 19. Missziós világnap
Az Egyház 1926 óta minden év október harmadik vasárnapján megtartja a világmisszió napját. Október 19-én a magyar templomokban is a missziókért és a hithirdetőkért imádkoznak, és a perselypénzt az evangelizáció javára fordítják.

A missziós világnapra XVI. Benedek pápa üzenettel fordult a hívekhez:

Kedves Testvéreim!

A missziós világnap alkalmából arra hívlak benneteket, hogy elgondolkodjunk arról, milyen sürgetően fontos korunkban is az evangélium hírüladása. A missziós küldetés minden megkeresztelt számára továbbra is abszolút elsőrendű, hiszen hivatásunk, hogy Jézus Krisztus szolgálói és apostolai legyünk az évezred kezdetén. Tiszteletreméltó elődöm, Isten Szolgája VI. Pál, már az Evangelii nuntiandi apostoli buzdításban megállapította: raz evangelizálás az Egyház különleges isteni ajándéka és hivatása; benne maga az Egyház tükröződik visszar1; (14). Ennek az apostoli elkötelezettségnek a mintájaként különösen Szent Pálra, a népek apostolára szeretnék rámutatni, mivel ebben az évben neki szentelt, rendkívüli jubileumot ünneplünk. A Szent Pál-év alkalmat ad arra, hogy közelebb kerüljünk ehhez a jeles apostolhoz, akinek az volt a hivatása, hogy hirdesse az evangéliumot a pogányoknak, ahogy azt az Úr korábban megmondta neki: rCsak menj, mert én messzire, a pogányok közé küldelekr1; (ApCsel 22,21). Hogyan is ne ragadjuk meg ezt az alkalmat, amit e rendkívüli jubileum kínál a helyi egyházaknak, a keresztény közösségeknek és minden hívőnek, hogy a föld végső határáig hírül adjuk az evangéliumot, amely Isten üdvözítő erejét hozza minden hívőnek (Róm 1,16).

forrás: Szent Korona Rádió , katolikus.hu
Ünnepi megemlékezés
news: lyukas_zaszlo.jpgA Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség
tisztelettel meghívja községünk minden polgárát

2008. október 23-án 10 órakor tartandó
ünnepi megemlékezésre
.

A műsort bemutatják iskolánk tanulói.

bem_szobor.jpg

Balogh László plébános
Ifjúsági hittan
Szombatonként, este 7 órakor ifjúsági hittan lesz a Szent Imre Közösségi Házban.
Szobormegáldás a vodica–máriakerti kegyhelyen
news: hsz1.jpgA Hercegszántó melletti Vodica-Máriakert kegyhelyen felállított 10 és fél méteres Mária-szobrot október 13-án áldotta meg Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek.

Polyák Imre plébános elmondta: 2006 elején az Amerikai Egyesült Államokban élő Vöő Sándor – aki 1956-ban innen távozott külföldre – fordult hozzá egy Mária-szobor felállításának tervével. Az alkotást a Pécsett élő Rigó István szobrászművész két év alatt készítette el.

Feigl József polgármester köszöntőjében felhívta a figyelmet, hogy a 2300 lakosú község címere is Mária mennybemenetelét ábrázolja, valamint a településen található két templomot, a szerb ortodox és a római katolikus templomot is Mária tiszteletére szentelték fel.

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a főegyházmegye papjaival és az érseki tartomány más részéről is érkezett papokkal együtt rózsafüzér imádságot mondott, majd megáldotta a Mária-szobrot, illetve az alkotás mellett felállított márványkeresztet – tájékoztatta szerkesztőségünket Kuris István László. Az érsek a szentmise keretében áldotta meg az oltárt és a mellette felállított festményt, amely Szent István ország felajánlását ábrázolja. Ezután főegyházmegyéjét, a magyar egyházat és a magyar nemzetet az itt élő nemzetiségekkel együtt felajánlotta a Magyarok Nagyasszonyának.


forrás: Magyar Kurír

További képek tekinthetők meg a képtárban .

Ünnepek a héten
Vasárnap: Szent Máté evangélista
Kedd: Pietrelcinai Szent Pio szerzetes és áldozópap
Szerda: Szent Gellért püspök és vértanú
Péntek: Szent Kozma és Damján vértanúk
Szombat: Páli szent Vince áldozópap

news: sztgellert.jpg
Nagyheti szertartások

március 29. nagycsütörtök
17.00-kor szentmise az utolsó vacsora emlékére

március 30. nagypéntek
17.00 ünnepi liturgia

március 31. nagyszombat
17.00-kor szentmise

április 1. húsvétvasárnap
9.00 szentmise

Alapítványunk
Istenháza Táborfalva Alapítvány adószáma:
18710326-1-13
Legújabb cikkek
· Karitász tábor 2017
· Boldog Meszlényi Zoltán
· Andocsi zarándoklat
· Beer Miklós: Senki n...
· Új evangelizáció kon...
· Az én táborom!
· Árpád-házi Szent Kinga
· Beer Miklós: Elindít...
· Betlehemezés
· Hittanverseny Dabas-...
· Aranymisével egybekö...
· Hittanos tábor 2011.
· Hittanos kirándulás
· Nagyböjt 5. vasárnap...
Felhasználók
· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 13
· Legújabb tag: kerepeczki zoltan
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése